Proxy, dijital platformlar ile ilgilenen birçok kullanıcının sıkça karşılaştığı kavramlardan biridir. Oldukça fazla merak edilen bu konu hakkında rehber niteliğinde bir yaz hazırlayarak proxy ile ilgili tüm sorularınıza cevap vermek istedik. Gelin proxy nedir?, proxy ayarları nasıl yapılır? ve proxy ile ilgili daha bir çok konuya birlikte bakalım.

Proxy Nedir?

Proxy sunucusu, kullanıcının bilgisayarı ile internet arasında bulunan bir bilgisayardır ve kullanıcıya dolaylı olarak ağ hizmeti sağlar. Kullanıcının bilgisayarı ile internet üzerinden erişmek istediği sunucu arasında yer alabildiği gibi, kullanıcının yerel bilgisayarında da bulunabilir. Proxy sunucusu, tüm istemci isteklerini keser ve sonucu (varsa) önbellekten (önbellekte değilse) sorguyu gerçek sunucuya gönderir. Kullanıcının bilgisayarı proxy sunucusuna bağlanır ve proxy sunucusu isteği iletir. Bu istekler arasında, sunucudaki dosyaları ve diğer kaynakları içerebilir.

Proxy Sunucu Türleri Nelerdir?

Proxy sunucusu, amacına ve işlevine göre değişir. En sık kullanılan proxy sunucularından bazıları aşağıdaki gibidir.


Her ne kadar bilinçli olarak farkında olmasak da internet; yemek, içmek, barınmak gibi hayatımızın en temel kavramlarından birisi oldu. Ancak uykudan uyanır uyanmaz iş ve uğraşlarımız için bir araç olarak kullandığımız internetin, temel kavramları ve nasıl çalıştığı ile ilgili çoğumuzun hiçbir fikri yok. İnternetin temel kavramlarından birisi DNS’tir. DNS ve DNS ayarları, birçoğumuzun kulağına çalınan ama ayarlarının nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını pek çok kişinin bilmediği bir kavram. Şimdi gelin DNS ayarları nasıl değiştirilir? DNS ayarlarını değiştirmek ne işe yarar, güncel DNS ayarları 2021 yılı için nelerdir birlikte bakalım.

DNS Nedir?

İnternet dünyasında, Domain Name System teriminin kısaltması olan DNS’in Türkçe karşılığı, Alan Adları Sistemidir. DNS, cihazınızdaki tarayıcınızın adres çubuğuna yazdığınız web sitesi adını, ziyaret etmek istediğiniz internet sitesinin gerçekte bulunduğu IP adresine çeviren ve internette kolay bir şekilde dolaşmayı mümkün kılan, tabir yerindeyse, sihirli bir sistemdir.

DNS, internet kullanıcılarına, alan adları ile kolay ve anlaşılabilir bir internet erişimi sağlar. Başka bir ifade ile DNS adresleri, her IP adresinin kolay anlaşılabilir ve hatırlanabilir hale getirilmiş çözümlemeleridir. Alan adları önce bulundukları ülkeye göre, daha sonra da internet adresi olarak bildiğimiz; net, com, gov, mil, edu gibi uzantılar ile alt bölümlere ayrılır.

Evinizden…


Son yıllarda, teknolojideki baş döndürücü gelişmelerin sonucu olarak hayatımıza yeni kavramlar girdi. Bu yeni kavramlardan birisi de bu günlerde sıklıkla duymaya başladığımız IP TV oldu. Peki bu IP TV nedir? Dünyada ilk defa 2000'li yıllarda kullanıcılara sunulmaya başlayan bu sistem, internete bağlı cihaz sayısının günden güne arttığı günümüze gelindiğinde ise oldukça yaygınlaşmış durumda.

Tüm dünyada, alışveriş mecraları, eğitim ve öğretim dünyası, iş hayatı ve daha birçok platform çok hızlı bir şekilde internet ortamına taşınmakta. Yakın bir gelecekte, bütün televizyon yayınlarının da, IP TV teknolojilerinde olduğu gibi internet üzerinden verilebilecek olma ihtimali hiç de uzak gözükmemekte. Şimdi gelin, kullanımı gittikçe yaygınlaşan IP TV dünyasını biraz daha yakından tanımaya çalışalım.

IP TV Nedir?

IP TV nedir sorusunu genel bir teknik tabir ile cevaplamak gerekirse; internet protokolü üzerinden televizyon yayını olarak yanıtlanabilir. Başka bir ifade ile bu teknoloji, hızlı internet altyapısı sayesinde, uydu sistemlerinden aldığı görüntü ile televizyon yayını gerçekleştiren, kullanıcılarına interaktif özellikler sunan televizyon hizmeti olarak tanımlanabilir.

Kayhan Aziz

Teknoloji konularında araştırmayı ve faydalı içerikler üretmeyi sever.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store